Offentlige tjenester

Helsesenteret.jpg

Lege/helsesenter
Straumen, Innsmøla.
Tlf 71 54 46 60
Legekontoret tar imot telefonhenvendelser kl. 08.00 - 12.00 og kl. 14.00-15.00.
For øyeblikkelig hjelp (legevakt) utenom kontortid: tlf 116 117

Kommunesenter
Smøla rådhus
Tlf 71 54 46 00
E-post: postmottak@smola.kommune.no

Tannlege
Tore Grøsvik
Smøla helsesenter, Straumen, Innsmøla
Tlf 71 54 11 57

Veterinær / dyrlege
Odd Jorulv Skjølberg
Elvegard, Innsmøla
Mobil 982 47 909